گروه خانوادگی شهید طهرانی مقدم

برنامه هفتگی برای گروه خانوادگی در کوه ها و طبیعت استان فارس و اطراف استان فارس برگزار می شود. گروه خانوادگی شهید طهرانی مقدم با رعایت تمامی نکات ایمنی سال هاست با هدف تبلیغ ورزش و تندرستی در بین خانواده ها فعالیت دارد. از این گروه هر هفته برنامه های تربیتی، مذهبی و... در طبیعت برگزار می کند.