گروه تخصصی شهید اسکندری

برنامه هفتگی برای گروه تخصصی در کوه های شیراز و اطراف شیراز برگزار می شود. همچنین این گروه در طول سال برنامه هایی خارج از شهر خواهد داشت. گروه تخصصی شهید اسکندری با رعایت تمامی نکات ایمنی کوهنوردی سال هاست با هدف تبلیغ ورزش و تندرستی فعالیت دارد. از این گروه کوهنوردd به بالاترین رتبه کوهنوردی در سطح جهان رسیده اند.